home | contact
corner
Shockwavetherapie

Shockwavetherapie is een zeer doeltreffende behandelmethode voor patiënten met pijn bij het bewegen. Pijn aan het bewegingsapparaat wordt vaak veroorzaakt door irritaties of verkalkingen van pezen of banden. De shockwavetherapie richt zich vooral op deze plekken.

Hoe werkt shockwavetherapie?
Shockwavetherapie is al decennia lang effectief bij het verbrijzelen van nierstenen. De laatste jaren wordt de therapie steeds meer toegepast in de orthopedie en reumatologie. Door middel van geluidsgolven worden de stofwisseling en de bloedcirculatie gestimuleerd; dit stimuleert het lichamelijk herstel bij een blessure of chronische aandoening. Eventuele verkalkingen kunnen hierbij worden verbrijzeld.

Shockwavetherapie in combinatie met echografie
Fysiotherapie De Meente heeft ook de beschikking over echografie. Door eerst een gedetailleerde echo te maken van de pijnlijke lichaamsdelen, kunnen wij exact zien waar en hoe wij de shockwave moeten toepassen.

Hoe verloopt een behandeling?
Bij de eerste behandeling vindt de intake en het lichamelijk onderzoek plaats. Hierop volgt echografisch onderzoek om de plaats en de diepte van het letsel te bepalen. Nadat de shockwave-apparatuur is ingesteld, worden met behulp van het behandelpistool de shockwaves toegediend. Na vier behandelingen evalueren we het resultaat. Indien noodzakelijk volgt een tweede sessie van maximaal vier behandelingen.

Wat is het behandelresultaat?
80 procent van de behandelde patiënten verklaart na twee tot vijf sessies dat de pijn geheel of voor een groot deel verdwenen is.

Voordelen van shockwavetherapie
- Hoog genezingspercentage
- Snel resultaat
- Kortdurende behandeling
- Betaalbare therapie

Kosten en vergoeding
Shockwavetherapie wordt altijd tijdens een reguliere fysiotherapiebehandeling toegepast. Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, wordt deze behandeling volledig vergoed door uw zorgverzekering.