home | contact
corner
Echografie

Echografie is een onderzoekstechniek waarbij botten, gewrichten, spieren, pezen, kapsels, banden en zenuwen bestudeerd kunnen worden.

Hoe werkt echografie?
Echografie werkt met geluidsgolven die uitgezonden en weer ontvangen worden. De verschillende weefsels in ons lichaam absorberen en weerkaatsen de golven. De teruggekaatste golven worden door een computer vertaald en op een beeldscherm weergegeven. Op deze manier verschijnt een echoafbeelding van de weefsels. Met dit beeld kunnen we kwetsuren of afwijkingen in de weefsels vaststellen.

Hoe verloopt een onderzoek?
Bij Fysiotherapie De Meente is de echografie een onderdeel van het onderzoek. Het onderzoek start met vragen en testen. Hierna kan met de echoapparatuur een lichaamsdeel gescand worden. De beelden worden bekeken, beoordeeld en opgeslagen. In enkele gevallen kan direct een huisarts ingeschakeld worden om mee te kijken en zo nodig een injectie te plaatsen.

Voordelen van echografie:
- doordat we de toestand van het weefsel zien, kan de behandeling zeer gericht worden ingezet
- het onderzoek is pijnloos, ongevaarlijk en onschadelijk
- het onderzoek is eenvoudig toepasbaar
- het onderzoek geeft direct uitsluitsel

Kosten en vergoeding
Als wij echografie inzetten als onderdeel van een fysiotherapeutisch onderzoek, wordt, indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, het onderzoek vergoed door uw zorgverzekeraar.